మీరు చేస్తున్నప్రయత్నములు అన్ని విఫలమగుట,కార్యములందు ఆలస్యమ,అనుకోని చిక్కులు,వివాహ ప్రయత్నములు ముందుకు సాగకవివాహముఆలస్యము,ఉద్యొగ,వృత్తి వ్యాపారాలలసమస్యలకుజ్యోతిష్యపరమైన పరిష్కార మార్గ ములకై, పుట్టినతేదీ, పుట్టిన నెల, పుట్టిన సంవత్సరము, పుట్టిన సమయము, పుట్టిన స్థలము మొదలైన వివరములతో సంప్రదించండి.9866193557
Counter
Satyanarayanaswami Vratam (సత్యనారాయణస్వామి వ్రతం )
Paardhiva Lingarchana ( పార్ధివ లింగార్చన )
Sahasra Lingarchana ( సహస్ర లింగార్చన )
Maha Lingarchana ( మహా లింగార్చన )
Mahanyasapoorva Rudrabhishekam ( మహాన్యసపూర్వ రుద్రాభిషేకం )
Navagraha Shanthi ( నవగ్రహ శాంతి )
Laksha Varthi Vratam ( లక్ష వర్తి వ్రతం )
Laksha Patri Pooja ( లక్ష పత్రీ పూజ )
Copyright © 2011 poojalu.in, All Rights Reserved.